Objectes de Plata

La plata és un dels set metalls coneguts des de l'antiguitat, com la resta dels metalls va servir per a l'elaboració d'utensilis i ornaments.

En Art & Antiguitats Llopis estem especialitzats en tot tipus de plata tant antiga com a moderna, més detalladament en articles a partir del segle XVIII estem interessats en cuberteries, safates, centres de taula, canelobres, gerres, soperes, copes... de qualsevol nacionalitat.

La plata esta en constant canvi a causa de la seva cotització al mercat de valors, nosaltres li oferirem el màxim possible per les seves peces.